GS75 Mantorp 7 384 kr

Omgångens bästa spik
Vis Dell´Olmo 1,57 (49%)

Omgångens chansspik
Dooley´s U.N.G 4,98 (20%)

Formfaktor i loppet
Vis Dell´Olmo 1,57 (49%)
Dream Lane 1,66 (66%)
Chocolate Toll 3,97 (28%)

Tvillingspel
Pastor Power/Volt di Rugged 2,66
Dream Lane/Felix V.M. 5,17
Tvilling 783 kr

Triospel 
Dooley´s U.N.G./Pelas Ethos/Uakari 134,10 
Dream Lane/Felix V.M/M.T.James  27,18
Chocolate Toll/Com Tuff/Global Viscount 84,87
Trio 7 384 kr

Utdelning
7 rätt: 6 499 kr
6 rätt: 60 kr 
5 rätt: Jackpot

Ranken
1 x 1 x 8 x 1 x 1 x 2 x 8