GS75 Halmstad 513 kr

Omgångens näst bästa spik
Navy Blue 2,11 (46%)
Formfaktor vinnare
Callmeawinner 2,66 (25%)
Navy Blue 2,11 (46%)
Una Blessed 1,44 (67%)
Drag i loppet
Dallas As 4,43 (21%)
Uappa Di Azzurra 6,73 (13%)
Tvillingspel
Dallas As/Bellflower Wine 8,29
Triospel
Blue Mustasche/Dali Pagadi/Cody 60,81
Una Blessed/Kendra Silvio/Liza With A Z.  80,31

Utdelning
7 rätt: 12 699 kr
6 rätt: 175 kr 
5  rätt: 26 kr
Ranken
2 x 2 x 3 x 2 x 1 x 3 x 9