26178033-wGymE

V75 Jägersro 28/1

BÄSTA SPIKEN
V75-7 3 Benny Palema

NÄST BÄSTA SPIKEN
V75-1 2 Styltan

CHANSSPIKEN
V75-4 10 Ralf Sund

RANK
1: A 2 B 1-4-7-5-8 C 3-6-9-11-14
2: A 7-8-9 B 1-2-4-5-6 C -
3: A 7-8-9 B 5-6-2-1 C 11-15-14-12-13
4: A 10-4-8 B 1-7-8-9-5-2 C 14-12-10-11 
5: A 2-3-4-5 B 1-12-10-11 C 9-8-7
6: A 2-5-8 B 3-6-9 C 1-7-4-10
7: A 3 B 2-5-8 C 3-6-7-9

SYSTEMFÖRSLAG
1x8x12x3x4x3X1 = 3456rader

Travexperten.com