Golden TradeTrotting. Är en travandel, där jag spelar på olika spel varje dag. Det kan vara V64, V65, DD, Trio, Tvilling osv. Så den ena dagen är inte den andra lik. Det som är "lika" är att, alla spel görs på ATG.se.

Varje andel kostar 400 kr. Jag spelar aldrig mer än 100 kr/ dag (andel). Skulle det gå riktigt bra, så kommer jag inte att öka insatsen. 100 kr är det som gäller/ dag (andel). Ni får givetvis, köpa fler andelar. 

Man kan köpa andelar när man vill på dygnet. Köper ni innan spelen är lagda så kommer ni med direkt. Köper ni efter jag har lagt spelen, så sätter jag upp er som passiv medlem och kommer med nästa dag.

Skulle det gå tungt på spelfronten, då har ni minst 4 dagars spel.
Givetvis ska jag se till att er portfölj växer och att ni kan köpa fler andelar i framtiden.
 

 

Vi startar så fort det blir ett starkt intresse för andelen

Köp en andel och var med på spel varje dag!

För att köpa en andel, då ska ni sätta in 400 kr på mitt swishkonto 070 - 889 29 29 Meddelande "Golden Trade" 
Lösenordet skickas manuellt snabbast möjligt. Observera att det kan dröja ett tag nattetid.

Betala in med Payson [Minst 5 dagars spel]