V4 AXEVALLA: + 3 965 KR

Vi satte V4 snyggt idag på Axevalla. Utdelningen blev + 3 965 kr. 27% - 10% - 8% - 16%. 

Nyhetsarkiv